• Nieuws
  • uitgelicht

Healthy Food Congress: meer groente en fruit in de zorg!

Op vrijdag 5 april 2019 vindt in de Expozaal van het Beatrixgebouw in Utrecht het 5e Healthy Food Congress plaats. Dit lustrum vindt tegelijk plaats met het succesvolle congres Arts & Leefstijl dat kan rekenen op ruim 600 artsen, diëtisten en andere zorgverleners. Dit biedt kansen voor mooie verbindingen tussen professionals in de zorg en de groente- en fruitsector.

Het ochtendprogramma bevat naast Key-note spreker Jac Orie en andersdenker Peter Jens ook een uitgebreide praktijkcase van ziekenhuis De Gelderse Vallei. Anne Slotegraaf van de Alliantie Voeding in de zorg gaat uitgebreid in op de praktijk: ‘Naar een gezondere keus door de patiënt’.  Kinderarts dr. Koen Joosten zal nóg duidelijker benadrukken vanuit zijn dagelijkse praktijk, wat het belang is van gezonde voeding op de gezondheid. Joosten is verheugd over  de jaarlijks groeiende belangstelling voor het congres Arts en Leefstijl waarbij gezonde voeding en leefstijl centraal staat in preventie en genezing. Dat toont aan dat steeds meer artsen open staat voor de kracht van een gezonde leefstijl en het effect hiervan op de gezondheid.

Verbinding met zorg

Uniek aan de twee parallelle congressen op één locatie is, dat er twee werelden worden verbonden; die van de voedingstuinbouw en die van de gezondheidszorg 600 artsen, diëtisten en GGZ-medewerkers); Een betere samenwerking tussen deze twee sectoren kan een bijdrage leveren aan de preventie en genezing van ziekten. Dit draagt bij aan een gezonde maatschappij waarbij de kosten voor de gezondheidszorg beheersbaar blijven. Het concept om deze twee verschillende werelden te koppelen is even logisch als uniek.

Ontmoeten en workshops

Een echte groente- en fruitmarkt is onderdeel van het Healthy Food Congress. Deze vormt het inspirerende middelpunt tijdens de pauzes waar de bezoekers van het congres Arts en Leefstijl en het Healthy Food Congress elkaar ontmoeten en met elkaar het gesprek kunnen aangaan. Bijvoorbeeld over wat huisartsen en diëtisten voor ontwikkelingen zouden willen zien vanuit de groente- en fruitsector, die kunnen bijdragen aan een gezonder voedingspatroon van hun patiënten. Als de gehele groenteketen is vertegenwoordigd, biedt dat iedereen de kans om te snuffelen aan die nieuwe markt en de businessopportunities die deze markt biedt de komende jaren verder te benutten.

Naast workshops door Albert Heijn, Dr Goodfood en Van Gelder geeft Herman Peppelenbos van HAS Hogeschool een workshop over leefstijlverandering bij ouderen: mét gevoel van gastvrijheid. Wilco van den Berg van GroentenFruit Huis leidt een workshop over beter cijfermatig inzicht in de markt voor groenten en fruit, specifiek in de foodservice.

Deelnemen

Alleen interesse in deelname aan het congres met de mogelijkheden voor interactie in de pauzes? Ook dat kan. Tickets vanaf €75,-. Inschrijven kan via www.groentecongres.nl. Hier is tevens het complete programma inclusief de workshops te zien.