• Nieuws

Mededeling

De voertaal van het Healthy Food Congress is gewijzigd naar Nederlands. Voor al onze internationale gasten wordt een tolk verzorgd die het gehele congres vertaalt. Alle communicatie-uitingen tijdens het congres zijn wel Engelstalig.